Ammatillisen erityisopetuksen perusteita 5 op

Tämän verkko-opintokokonaisuuden tarkoituksena on suunnata ajatuksia kohti erityispedagogista ajattelua ja erityiskasvatuksen käytäntöjä.

Kurssi rakentuu neljästä osiosta.  Osa-alueet sisältävät perustietoa asioista, ohjaavat tutustumaan aihepiiriin laajemmin www-linkkien, kirjallisuuden ja oppimistehtävien kautta.

Perehdy osa-alueisiin ja niistä avautuviin linkkeihin. Kolmeen osa-alueeseen liittyy ohjeistettu oppimistehtävä. Oppimistehtävät palautetaan Optima-työtilan tehtäväkohtaisiin (1.-3.)  palautuslaatikkoihin. Tehtäväpalaute ja arviointi (hyväksytty / täydennettävä ) kirjataan palautuslaatikon yhteydessä olevaan arviointiosaan. Ammatillisen erityisopetuksen perusteet kokonaisuuden hyväksytysti tehtyäsi saat siitä ilmoituksen s-postiisi.

Mainokset