Ammatillisen erityisopetuksen haasteita

Ammatillisessa koulutuksessa on toteutettu mittavia muutoksia. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen rakennetta ja sisältöjä on uudistettu, jatko-opintomahdollisuuksia on parannettu mm. kehittämällä ammattikorkeakoululaitos osaksi koulutusjärjestelmää. Rakenteellisen uudistamisen lisäksi oppimiskulttuuri on uudistunut. Joustavat koulutusrakenteet, lisääntynyt valinnaisuus ja opintojen yhdistäminen toisella asteella painottavat opintojen yksilöllisyyden mahdollisuutta.

Ammatillisen koulutuksen rakennemuutoksen ja sisällöllisen muutoksen rinnalla erityisopetuksen tarpeen kasvu näyttää ilmeiseltä. » Tilastotietoa erityisopetuksesta.

Erityisopiskelijoiden kasvanut määrä kertonee osittain todellisesta erityisopetuksen tarpeen kasvusta, mutta osittain myös palvelujärjestelmän kehittymisestä. Erityisopetuksen tarpeiden tunnistaminen on tarkentunut, erityispalveluja kehitetään ja erityisopetukseen kiinnitetään oppilaitoksissa enemmän huomiota. Huomiotta ei kuitenkaan tule jättää yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutusta erityisopetuksen kasvuun.

Ammattistartti

Nuorten työpajat

Syrjäytyminen

Mainokset

%d bloggers like this: