3. Oppimistehtävä

Tehtävän tarkoituksena on, että tutustut ammatillisen erityisopetuksen käytäntöihin havainnoimalla, haastattelemalla ja tutustumalla oppimisen ja opiskelun tukitoimiin.

A. Valitse tarkasteluun yksi ammatillisen erityisopetuksen opiskelijaryhmä . Opiskelijaryhmällä tässä tehtävässä tarkoitetaan esim. aistivammaisia opiskelijoita, kielellisiä häiriöitä omaavia opiskelijoita, neurologisia häiriöitä omaavia opiskelijoita, lukemisen,  kirjoittamisen  tai matematiikan oppimisvaikeuksiin tukea tarvitsevia opiskelijoita, käytöshäiriöisiä opiskelijoita, mielenterveysongelmaisia opiskelijoita,…………

B. Vieraile ryhmässä havainnoimassa opetusta ja haastattelemassa opettajaa / ohjaajia ja opiskelijoita. Selvitä mitä oppimateriaaleja, opetuksen apuvälineitä, erityisiä menetelmiä ja arviointikeinoja juuri näiden opiskelijoiden opetukseen käytetään ja on olemassa.

C. Kirjoita yhtenäinen teksti jossa kuvaat opiskelijaryhmää, käytettyä oppimateriaalia, opetusmenetelmiä ja arviointikeinoja. Perustele tekstissä esille tuomiasi asioita erityisen tuen näkökulmasta.

Palauta tehtävä Optima-työtilaan palautuslaatikkoon 3.

Mainokset

%d bloggers like this: