Toimintaa ohjaava lainsäädäntö

Ohjaavaa lainsäädäntöä

Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998)

  • Vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityisiä opetus- tai oppilashuoltopalveluja tarvitsevien opiskelijoiden opetus annetaan erityisopetuksena. Opiskelijalle tulee laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. (L 630/1998 § 20 )  

Asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998)

  • Erityisopetuksessa opetus on mukautettava siten, että opiskelija mahdollisimman suuressa määrin saavuttaa saman pätevyyden kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa. (A 811/1998 § 8 )
  • Erityisopetuksena ei pidetä tukiopetusta, joka annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumishäiriöitä. (A 811/1998 § 8 )  

Opetussuunnitelman perusteet

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) ja asetus (812/1998)

Ammattikorkeakoululaki (351/2003) ja asetus (352/2003)

Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (806/1998)

Mainokset

%d bloggers like this: