Erityiskasvatuksen teoria ja filosofia

Erityisopetuksen eettisiä kysymyksiä

  • Etiikka tutkii, selventää ja erittelee moraalisia kysymyksiä. Etiikka tarjoaa näkökulmia kysymyksiinn, mikä on käytännössä hyvä ja oikea teko.
  • Erityiskasvatuksen eettinen perusta on ihmiskäsityksessä: ihmisarvo, integriteetti, itsemääräämisoikeus ja osallisuus.
  • Erityiskasvatuksen alueella konkreettisia eettisiä kysymyksiä ovat esim. sikiödiagnostiikka, oikeus lähikouluun ja vammaisten oikeudet.
Mainokset

%d bloggers like this: