Erityispedagogiikka tieteenalana

  • Erityispedagogiikka on soveltava tieteenala.
  • Erityispedagogiikan perustieteenaloja ovat mm.  kasvatustiede, psykologia, lääketiede ja yhteiskuntatieteet.
  • Erityiskasvatus on yhdistävä yläkäsite, jonka alla ovat erityispedagogiikka, erityisopetus ja erityishuolto.

 

Erityiskasvatus

Kasvatustiede:

Lääketiede

  • Ammatillista erityisopettajankoulutusta järjestetään Jyväskylän ja Hämeen ammattikorkeakoulujen ammatillissa opettajakorkeakouluissa.
Mainokset

%d bloggers like this: