Asiaa oppimisvaikeuksista

Tuen tarpeen tunnistaminen oppilaitoksissa

Oppimisvaikeudet

  • Oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan sitä, että opiskelijalla on vaikeuksia saavuttaa asetetut tavoitteet tai tavoitteiden saavuttaminen vaatii kohtuuttomasti aikaa ja vaivaa
  • Oppimisvaikeudet haittaavat itsetunnon ja identiteetin kehitystä ja uhkaavat koulutus-, ammatti- ja työllistymistavoitteita.

Oppimisvaikeudet
Linkkejä:

Mainokset

%d bloggers like this: