Oppimisvaikeuksien luonne

Mistä oppimisvaikeuksissa on kyse?

  • Oppimisvaikeuksia voidaan tarkastella monesta näkökulmasta. Yksi tapa lähestyä asiaa on tarkastella Neuropsykologisten ja ympäristöllisten tekijöiden ehityksellistä dynamiikkaa. Tarkastelun kohteena on nuoren kognitiiviset valmiudet sekä itseseesäätelykyvyn synnynnäinen haavoittuvuus ja se miten nuori käsittelee epäonnistumisen kokemuksiaan.
  • Alkuperäinen ongelma voi olla hyvinkin rajoittunut (esim.fonologisten taitojen alueelle), mutta se voi laajentua esim.tarkkaavaisuuden tai käyttäytymisen alueelle -> defensiivisyys oppimistilanteissa (”kouluresistentit”)
  • Ensisijaiset (synnynnäiset) ja toissijaiset (opitut) ongelmat ja niiden vaikutus kehitykseen
  • Kun nuoren oppimisvaikeuksia ei ymmärretä, hän ei saa riittävästi tukea koulun suoriutumisodotusten paineessa -> ongelmat lisääntyvät ja monimutkaistuvat (mm. käyttäytymisongelmia)

Oppimisvaikeuksien kanssa selviytyminen

Mainokset

%d bloggers like this: